Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị quản lý Email: Trung tâm Thông tin
Điện thoại: (84-4) 62703645; Fax: (84-4) 62703609
Email: lasic@molisa.gov.vn